» Kurumsal  » Belediye Tarihçesi
Kurumsal Tarihçe SEYİTGAZİNİN TARİHÇESİ

 
Seyitgazi’de ilk yerleşimin MÖ 3500 yıllarında başladığı Kültepe Höyüğü buluntularından anlaşılmaktadır. Hitit ve Frig dönemlerinde de bir yerleşim yeri olan Seyitgazi Romalıların devrinde gelişerek NACOLEİA adını almıştır. 
Seyitgazi’nin geçmişiyle ilgili olarak “Dorylaion’dan Eskişehir’e” adlı yapıtta aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
“Nacoleia (Nakoleia) adına ilk önce Dorylaion ile birlikte Strabon’da ve Ptolemaios’da rastlıyoruz. Bu kayıtlara göre kent M.S.I Yüzyılda pek önemli sayılmaz.
Roma Conventus listelerinde Nacoleia’nın adı geçmektedir. Yönetsel bir örgütlenme olan ‘Conventus’lara bölünme zamanla unutulmuş, kentler vergi toplayan bir vergi memuruna bağlı olan birliklere bağlanmışlardır. Nacoleia da böyle bir birliğin başında bulunmuş ve burada “Exactor Reipublicae Nacoliensium” adını alan yüksek bir vergi memuru oturmuştur. 2. yüzyılın ortasında Kayzer T. Aelius Antoninus zamanında bu görevi T. Aelius Niger yapmaktadır. Adı Docimion mermerinden büyük bir blog üzerindeki bir yazıtta geçmektedir. Onu sülalesinden P. Aelius Claudianus Niger de daha sonra bu görevi yürütmüştür. Seyitgazi’de bulunan iki yazıtta vatandaşlarının yaptığı işler dolayısıyla kendisine teşekkür ettiği yazılıdır. Bu, onun çok sevildiğinin bir kanıtı olarak görülmekte, aynı zamanda da çevresinin genişliği hakkında bir kanıt oluşturmaktadır. Yazıtlarda “Prymnessos” kalesinin de sözü edilmektedir. 
Nakoleia, Orkistos ve Midas gibi eski Frigya’nın önemli merkezlerinden daha çok önem kazanmış olan Orkistos (bugünkü Alikel yada Alikyan yaylası) Nakoleia tarafından vergiye bağlanmıştır.
Orkistos, orada bulunan bir yazıta göre, Küçük Asya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır ve dört ticaret yolunun üstünde bulunmaktadır. Ancak, daha sonra Pessinus ve Orkistos’tan geçip Midas kentine varan Gordion ordu yolu önemini kaybetmiştir. Baş ticaret yolu Dorylaion’dan Nakoleia’ya geçip oradan iki değişik koldan Apameia (Dinar) ve Akdeniz’e ulaşmıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi Nacoleia’nın önem kazanması ve eski ünlü kent Orkistos’un vergiye bağlanması ile bu iki kent arasında pek çok anlaşmazlık olduğunu tarih kaynaklarından anlıyoruz. Nacoleia bu yükselme çağında sınırlarını güneyde Amorium (Emirdağ) ve doğuda Galatia sınırına kadar genişletmiştir. Ancak, Orkistos’la aralarındaki anlaşmazlık ve kıskançlığı önlemek amacıyla daha sonra 331’de Orkistos da “Civitas” (site) düzeyine yükseltilmiştir.
Diocletian zamanında, Roma İmparatorluğu yeniden örgütlendiği sırada Frigya iki büyük bölgeye ayrılmıştır: “Phrygia Prima” ve “Phrygia Secunda”. Bu bölgelere 4. yüzyıldan itibaren de “Phrygia Pacotina” ve “Phrygia Salutaris” adları verilmiştir. Nacoleia da “Phrygia Salutaris” içindedir. Nacoleia da bu çağda bir efeb (on sekiz yirmi yaş arasında delikanlılar okulu) vardır. 
Kentin tapımla