Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


01- Gayri sıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/beyan formu
02- Tapu veya kira kontratı
03- Yapı kullanma izin belgesi
04- 1774 sayılı kimlik beyan formu (Karakol’dan)
05- Esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
06- İtfaiye raporu (İtfaiye’den) – (İtfaiye raporu dilekçesi)
07- 3 adet fotoğraf
08- İkametgah (Aslı gereklidir)
09- Kimlik fotokopisi
10- Vergi levhası fotokopisi
11- Ustalık belgesi
12- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
13- Karayolu kenarında ise karayolu trafik güvenliği izin belgesi
14- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
15- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
17- Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi
18- Sosyal tesis durumu (Tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuvar, mutfak vb.)
19- Gıda sicili başvuru dilekçesi

*Şirketler için yukarıda istenilenlere ek olarak:

01- İmza sirküsü ve yetki belgesi gereklidir.
02- Fotoğraf istenmemektedir.

*Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için yukarıda istenilenlere ek olarak:

01- Sabıka kaydı gereklidir.

Kırmızı renkle belirtilmiş olan belgeler faaliyet konusu ve bulunduğu yere bağlı olarak istenir.